profiel | projecten openbare ruimte | projecten landschap | prijsvragen | contact

Wilke Diekema werkt onder de naam Studio Diekema Landschapsarchitectuur

 

Context

Wilke Diekema heeft een contextuele benadering: een sterke interesse in het vinden van kenmerken van een plek die te gebruiken zijn als karaktereigenschap of sfeer voor de nieuwe omgeving. Dit vanuit de overtuiging dat ook iets nieuws een uitdrukking is van de continuĆÆteit van de het ons omringende landschap. Zowel zichtbare als onzichtbare kenmerken van de plek zijn een inspiratiebron voor de aanpak of het ontwerp. Een grondige analyse ligt aan de basis van elk ontwerp.

 

Breed opdrachtenveld
Een gevarieerd opdrachtenveld wordt nagestreefd, zowel in schaal als in context van de projecten. Dit wordt ingegeven door de wens om ervaringen op verschillende schaal en in zowel stedelijke als landschappelijke omgeving elkaar te laten inspireren. De werkervaring van Studio Diekema bestrijkt naast de stedelijke omgeving ook het landelijk gebied en het industriƫle landschap.

 

Samenwerking
Samenwerking met architecten wordt geambieerd, om zo op directe wijze de relatie tussen gebouw en buitenruimte vorm te kunnen geven. De resultaten zijn plannen waarin het programma, de architectonische expressie en het ontwerp van de openbare ruimte nauw samenhangen.

 

Eenvoud

In de ontwerpen wordt gestreefd de hoofdlijnen zo eenvoudig maar ook zo sterk mogelijk neer te zetten, niet in de laatste plaats om bij mogelijke detaillering door derden zo duidelijk mogelijke aanknopingspunten te bieden. Bij het doorwerken naar inrichtingsplannen heeft een sobere materiaalbehandeling de voorkeur. Zowel in de verscheidenheid aan materialen als in de expressie ervan proberen we zo tijdloos mogelijk te zijn. Wij zien dit als een uiting van duurzaamheid die we de openbare ruimte willen meegeven.

 

De interesse in en betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het vakgebied vindt een uitdrukking in activiteiten als gastdocentschappen, het geven van lezingen, het organiseren van en deelnemen aan workshops, en deelname aan prijsvragen.

 

 

 

...