projecten landschap

Landgoed ‘Hof de Eenzame‘: ontwerp en planontwikkeling landgoed (in het kader van de mogelijkheden van het ‘Nieuwe Landgoederen’ – beleid) in omgeving Domburg, Walcheren, oppervlakte ca. 12 hectare, particuliere opdrachtgever, uitvoering uitgesteld
Dagenham: ontwikkelingsstrategie terrein voormalige Fordfabrieken en omgeving, inpassing grootschalige infrastructuur en stedenbouwkundig plan nieuwe uitbreiding, meervoudige opdracht, in samenwerking met Maccreanor Lavington Architects
Maasvlakte NW-hoek: inpassing en profilering nieuwe infrastructuurbundel, inpassing windmolens, natuurontwikkeling, waterberging en recreatie op de Maasvlakte, in opdracht van Gemeentewerken/ Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
Maasvlakte A15: inpassing en profilering nieuw tracé A15, stedenbouwkundige randvoorwaarden Distripark, inpassing natuurontwikkeling, waterberging en recreatie op de Maasvlakte, in opdracht van Gemeentewerken/ Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
• De Krim, Texel: studie naar de toekomst van het bungalowpark, in combinatie met kustbeheer, onderdeel van ‘Re-sort Recreation’, in opdracht van het Nederlands Vormgevingsinstituut