projecten openbare ruimte

• Queens Park Station Area, LB Brent, Londen: masterplan complexe stedelijke vernieuwing, programma omvat woningen, winkels en busstation, in samenwerking met Maccreanor Lavington Architects London, lopend project
• Inrichtingsplan Weena, Rotterdam: van stadsstraat naar stadsboulevard, in opdracht van dS+V, gemeente Rotterdam, in uitvoering
• Angel Way, Romford, London: stedenbouwkundig masterplan en landschapsplan voor het openen en stedenbouwkundig integreren van de ondergronds lopende rivier de Rom, in opdracht van SWAN Housing Association, in samenwerking met Maccreanor Lavington Architects London, uitvoering uitgesteld
• Canning town, Londen: inrichtingsplan openbare ruimte en detaillering, op basis van masterplan uit 2005, aanvraag bouwvergunning, in samenwerking met Maccreanor Lavington Architects London, lopend project
• Inrichtingsplannen Transformatiezone Pendrecht, Rotterdam: inrichtingsplannen op basis van stedenbouwkundig masterplan uit 2007, in opdracht van woningcorporatie de Nieuwe Unie, lopend project
• Transformatiezone Pendrecht, Rotterdam: stedenbouwkundig masterplan voor groot deel van pendrecht, i.s.m. de Nijl Architecten, in opdracht van woningcorporatie de Nieuwe Unie
• Tiengemetenbuurt noord, Pendrecht, Rotterdam: plan openbare ruimte en inrichting tuinen in tuinstad Pendrecht, in opdracht van woningcorporatie de Nieuwe Unie

Royal Business Park, Londen: plan openbare ruimte en inrichting pleinen en parken in stedenbouwkundig plan voor een gemengd bedrijventerrein-woongebied in voormalig havengebied aan de oostzijde van London, i.s.m KCAP, in opdracht van Maccreanor Lavington Architects Rotterdam
Masterplan Brook, Chatham: stedenbouwkundig masterplan met detaillering openbare ruimte en parken, in samenwerking met en in opdracht van Maccreanor Lavington Architects London, lopend project
• Oldegaarde, Pendrecht, Rotterdam: inrichtingsplan entreegebied noordzijde tuinstad Pendrecht, in opdracht van woningcorporatie de Nieuwe Unie, uitvoering 2009 afgerond
Groenstructuur en Openbare Ruimte Heijplaat, Rotterdam: voorstel voor herstel en uitbreiding van de unieke groenstructuur van tuindorp Heijplaat, de groene enclave in de Rotterdamse haven, daarnaast ontwerp van de centrale groene ruimte en nieuwe verblijfsgebieden aan het water, in opdracht van dS+V gemeente Rotterdam
• Dagenham tweede fase, ontwikkelen masterplan met accent op impuls nieuwe infrastructuur en openbare ruimte, in samenwerking met Maccreanor Lavington Architects Rotterdam
Zierikzeestraat e.o., Rotterdam: inrichtingsplan voor straten en vier collectieve tuinen in Pendrecht, in opdracht van dS+V, gemeente Rotterdam en Woningbouwvereniging De Nieuwe Unie, in uitvoering
Structuurvisie Pendrecht, Rotterdam:  aspect groenstructuur, in opdracht van dS+V gemeente Rotterdam
• Millinxpark, Rotterdam: ontwerp voor een buurtpark van ca. 0,5 ha., in opdracht van dS+V gemeente Rotterdam, uitgevoerd in 2002-2003
• Parkparade, Millinxpark: manifestatie op lokatie (preview) tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, in opdracht van dS+V gemeente Rotterdam/ organisatie Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
Lloyd Multiplein, Rotterdam: ontwerp stedelijk evenemententerrein 4 ha., programma omvat sport, verblijf, kermis en circus, in opdracht van dS+V, gemeente Rotterdam, uitvoering in 2002-2004
• Amstel III, Amsterdam: toekomstvisie voor een grootschalig kantoren- en bedrijventerrein in Amsterdam ZO, bestaande uit een beeldende referentiestudie van bedrijventerreinen, een ontwikkelingsstrategie en ontwerp, in opdracht van Gemeentelijk Grondbedrijf, gemeente Amsterdam

TUINEN/TERREINEN

• Den Koogh, terrein en tuin psychogeriatrisch woon-zorgcentrum, meervoudige opdracht, in samenwerking met Buijsen Pennock Architecten
• Binnenterrein Dillenburg, Rotterdam: inrichting van een binnenterrein in samenspraak met bewoners, in opdracht van woningbouwvereniging Woonstad, uitgevoerd 2009
• Visser ’t Hooft, Leiderdorp: ontwerp voor de semi-openbare binnenruimte en omgeving van een appartementencomplex en school, in opdracht van Kingma en Roorda Architecten/ Algemene Woningbouwvereniging Leiderdorp, uitvoering in 2003
• de Kikker, Utrecht: ontwerp voor tuin en terrein rond kinderdagverblijf de Kikker, gelegen in de Uithof, in opdracht van Drosten Van Veen Architecten/ SKOHOLD

 

top…